RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

Referencie

ENERGETIKA

PRIEMYSELNÁ ENERGETIKA Tepláreň Trnava - modernizácia kotlov K5/K6 Mraziarne Sládkovičovo, Mäsokombinát Sereď - modernizácia zdroja tepla (časť riadenie výroby energií) Bučina Zvolen - Energeticko-investičná štúdia pri zmene palivovej základne závodu (EBOR) TESCO stores - Modernizácia tepelných...

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

BIOMASA Výstavba energetického zdroja závodu  QUERCUS Lučenec (časť riadenie energií) Prestavba energetického zdroja závodu NOVÁ HOREHRONSKÁ, Polomka (časť riadenie energií) Rekonštrukcia kotolne Smrečina Holding I. (časť riadenie energií)  Výstavba energetického...

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA

Riadenie technologických procesov Intenzifikácia výroby hlinika, SLOVALCO Žiar nad Hronom (časť procesný interface a SCADA/HMI) Modernizácia riadenia vodného hospodárstva ZPO2, U.S. Steel Košice (časť SCADA/HMI + MES interface) Rozšírenie monitoringu výrobnej linky Nová Lakovňa, Volkswagen,...

INTELIGENTNÉ BUDOVY

Nová administratívna budova Slovalco, a.s. (časť procesné riadenie, HMI a optimalizácia riadenia budovy)  Realizácia systému iHOME pre rodinné domy - Lutila, Limbach, Žiar nad Hronom Inteligentný kamerový a dohľadový systém - Kaštieľ Čereňany 

VEDA / VÝSKUM

Účasť na vedecko-výskumných projektoch pre MH SR : - Optimalizácia rozvoja energetiky SR (ČÚ Intenzifikácia energetického využívania biomasy) - Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie - Modernizácia a optimalizácia rozvoja sústav zásobovania teplom v SR (ČÚ Riadenie systémov...

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia