RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

ENERGETIKA

PRIEMYSELNÁ ENERGETIKA

Tepláreň Trnava - modernizácia kotlov K5/K6

Mraziarne Sládkovičovo, Mäsokombinát Sereď - modernizácia zdroja tepla (časť riadenie výroby energií)

Bučina Zvolen - Energeticko-investičná štúdia pri zmene palivovej základne závodu (EBOR)

TESCO stores - Modernizácia tepelných zdrojov (feasibility study) 

 

KOMUNÁLNA ENERGETIKA

Modernizácia kotolne MODRA - Stred

Modernizácia kotolne VEĽKÝ MEDER

Hydraulické vyregulovanie objektov a montáž meračov tepla MODRA Majolika

 

 ENERGETICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Energetický a riadiaci informačný systém pre riadenie zdrojov tepla - VUJE Trnava

 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia