RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

BIOMASA

Výstavba energetického zdroja závodu  QUERCUS Lučenec (časť riadenie energií)

Prestavba energetického zdroja závodu NOVÁ HOREHRONSKÁ, Polomka (časť riadenie energií)

Rekonštrukcia kotolne Smrečina Holding I. (časť riadenie energií) 

Výstavba energetického zdroja závodu DIPRO Proseč, Česká republika (časť výroba a distribúcia energií)

 

VODNÉ ELEKTRÁRNE

Výstavba vodnej elektrárne YEGHESIS I.+II., ARMÉNSKO (časť riadenie energií)

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia