RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

PRIEMYSELNÁ AUTOMATIZÁCIA

Riadenie technologických procesov

Intenzifikácia výroby hlinika, SLOVALCO Žiar nad Hronom (časť procesný interface a SCADA/HMI)

Modernizácia riadenia vodného hospodárstva ZPO2, U.S. Steel Košice (časť SCADA/HMI + MES interface)

Rozšírenie monitoringu výrobnej linky Nová Lakovňa, Volkswagen, Bratislava (časť SCADA/HMI)

 

Riadenie výrobných procesov

Expertný systém prípravy výroby pre výrobu okien, Drevovývoj, a.s. Bratislava

Integrácia odlievacieho zariadenia do výrobného procesu Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom 

 

Výrobné informačné systémy

Technologický informačný systém Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia