RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

Produkty

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA

Komplexné dodávky riešení pre automatizáciu technologických a výrobných procesov : - Projekčné činnosti - Dodávky a montáž - Programové vybavenie PLC a riadiacich systémov - Vizualizácia procesov, SCADA a HMI systémy - Výrobné informačné systémy   Vertikálna štruktúra oblastí : -...

ENERGETIKA

ENERGETIKA

KLASICKÁ ENERGETIKA : - Štúdie energetickej efektívnosti - Modernizácie malých a stredných kotolní - Riadenie spotreby   OBNOVITEĽNÉ ZDROJE : - Biomasa, voda - Systémy riadenia energetických celkov  

RIADENIE PROJEKTOV

RIADENIE PROJEKTOV

 PRÍPRAVA PROJEKTOV : - projektový zámer - štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study) - požiadavky na  energie, ľudské zdroje, kvalitu riešenia    PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA : - projekty pre stavebné povolenie - realizačná projektová dokumentácia - projekty pre EÚ...

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

iqHOME - Systém pre inteligentné bývanie Riešenia v oblasti inteligentného bývania zahrňujú  najnovšie hi-tech riešenia pre oblasť rezidenčného bývania. Základné vlastnosti riešení : - rovnováha medzi modernými technológiami a nárokmi zákazníka   - dôraz na energetickú...

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia