RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

VEDA / VÝSKUM

Účasť na vedecko-výskumných projektoch pre MH SR :

- Optimalizácia rozvoja energetiky SR (ČÚ Intenzifikácia energetického využívania biomasy)

- Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie

- Modernizácia a optimalizácia rozvoja sústav zásobovania teplom v SR (ČÚ Riadenie systémov diaľkového zásobovania teplom)

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia