RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

Informácie o spoločnosti

Spološnosť TERMOREG s.r.o. je inžiniersko - dodávateľskou firmou, poskytujúcou zákazníkom komplexné riešenia v rámci oblasti svojho pôsobenia.

Je tvorená skúsenými odborníkmi z oblasti projektového riadenia, energetiky, informačných technológií a riadenia technologických procesov.

 

Hlavnými smermi činnosti sú :

- Riadenie a dodávky projektov

- Inovatívne technológie

- Automatizácia priemyslených a výrobných procesov

- Veda a výskum

 

Od roku 1990 prinášame riešenia s vysokou pridanou hodnotou, ktoré umožňujú zákazníkom realizovať ich ciele, zlepšovať kvalitu procesov a zároveň prispievajú k tvalo uržateľnému rozvoju.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia