RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

ENERGETIKA

ENERGETIKA

KLASICKÁ ENERGETIKA :

- Štúdie energetickej efektívnosti

- Modernizácie malých a stredných kotolní

- Riadenie spotreby

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE :

- Biomasa, voda

- Systémy riadenia energetických celkov  

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia