RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

RIADENIE PROJEKTOV

RIADENIE PROJEKTOV

 PRÍPRAVA PROJEKTOV :

- projektový zámer

- štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study)

- požiadavky na  energie, ľudské zdroje, kvalitu riešenia

 

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA :

- projekty pre stavebné povolenie

- realizačná projektová dokumentácia

- projekty pre EÚ fondy

 

 REALIZÁCIA PROJEKTU :

- riadený proces obstarávania

- kontrola kvality realizácie projektu

- vlastný projektový manažment 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia