RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

INTELIGENTNÉ BÝVANIE

iqHOME - Systém pre inteligentné bývanie

Riešenia v oblasti inteligentného bývania zahrňujú  najnovšie hi-tech riešenia pre oblasť rezidenčného bývania.

Základné vlastnosti riešení :

- rovnováha medzi modernými technológiami a nárokmi zákazníka  

- dôraz na energetickú efektívnosť riešení

- vysoká miera individualizácie komfortu bývania

  

Vlastný systém návrhu inteligentného domu :

- projektový návrh domu

- inteligentná elektroinštalácia

- riadenie energií a technológií v dome

- inteligentné touch panely

- systémy multimediálnej zábavy

- moderné bezpečnostné systémy

 

Individualita riešenia :

- prispôsobenie správania technológií na mieru zákazníkovi

- stupeň komfortu a zložitosti technológií v závislosti od životného štýlu zákazníka

 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia