RIEŠENIA NIELEN PRE ENERGIE

Členstvo v národnej platforme NTP VVIS

12.11.2014 12:01

Dňom 06.11.2014 sa spoločnosť TERMOREG s.r.o. stala novým členom Národnej technologickej platformy pre výskum, vývojj a inovácie surovín - NTP VVIS.

Výskumno-vývojové aktivity v oblasti aplikačného výskumu v našej spoločnosti tak budeme môcť dať k dispozícii platforme, ktorej dosah je celoeurópskeho významu.

Národná platforma pôsobí vo výskume a vývoji s cielľom aplikácie ich výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov v sektore získavania a spracovania surovín.

Termoreg. s.r.o. pôsobí v platforme v sekcii "Zabezpečenie a servis", kde plánujeme ponúknuť naše vedecko-výskumné a realizačné aktivity v oblasti automatizácie výrobných procesov a technologických celkov. Veríme , že naše riešenia, ktoré spájajú skúsenosťami získané know-how s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, budú v synergii so zameraním národnej platformy.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

TERMOREG s.r.o Račianska 88 B
83102 Bratislava
Slovakia